Máy tính tiền

Bạn có thể tính toán số tiền gửi của bạn dựa trên tỷ giá hiện hành. (Kể cả số tiền có thể nhận, phí dịch vụ, phí ngân hàng.)
Các kết quả hiển thị trên trang này chỉ để bạn tham khảo, và nó có thể khác với số tiền thực tế.

【Tỉ giá hối đoái được cập nhật vào 04:00:17 Ngày 30 tháng 9 năm 2020】

Điểm đếnđánh dấu
Tiền tệ    đánh dấu
Giao tiền     đánh dấu Bạn có thể chọn một trong hai phương thức giao dịch.
 1. Từ tiền mặt đến tiền mặt (trả tại quầy giao dịch FSA)
 2. Từ tiền mặt đến tài khoản (ghi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng)
 * Đối với Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Philippines.

Phương pháp giao dịch & hạn chế đối với một số quốc gia đích

Số tiền (JPY)   đánh dấu

JPY

Tiền tệ được quy định

Các kết quả tính toán

  • * Tỉ giá cập nhật vào 04:00:17 Ngày 30 tháng 9 năm 2020
  • * Đơn vị tối thiểu là 1¥.
  • * Số tiền gửi tối thiểu là 1000¥ mỗi giao dịch.
  • Số tiền gửi tối đa là 1.000.000¥ mỗi giao dịch.
  • * Xin vui lòng nhập 20,15 USD nếu bạn muốn gửi 20 đô la và 15 cent.
    e.g: 20.15 USD, 150.50 MYR